ประมวลภาพกิจกรรม MINI SUMMER CAMP

วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2551

ไทยรัฐ


ไทยรัฐ
ประเภท หนังสือพิมพ์รายวัน
รูปแบบ หนังสือพิมพ์มวลชน
(Mass Newspaper)
เจ้าของ บริษัท วัชรพล จำกัด
บรรณาธิการ นายสราวุธ วัชรพล
ก่อตั้ง 25 ธันวาคม พ.ศ. 2505
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์: www.thairath.co.th

ไทยรัฐ เป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่มียอดจำหน่ายสูงที่สุดในประเทศไทย (จำนวนพิมพ์ปัจจุบัน 1,000,000 ฉบับ) ออกวางจำหน่ายฉบับปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2505 โดยนายกำพล วัชรพล เป็นผู้ก่อตั้ง และหัวหน้ากองบรรณาธิการคนแรก

เดิมใช้ชื่อว่า “ข่าวภาพ” รายสัปดาห์, รายสามวัน และรายวัน [1] (9 มกราคม 2493-20 ตุลาคม 2501) และ “เสียงอ่างทอง” รายวัน [2] (1 พฤษภาคม 2502-24 ธันวาคม 2505)

ปัจจุบันมี บริษัท วัชรพล จำกัด เป็นเจ้าของ, นางยิ่งลักษณ์ วัชรพล เป็นผู้อำนวยการ, และนายสราวุธ วัชรพล เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ