ประมวลภาพกิจกรรม MINI SUMMER CAMP

วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2551

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง
ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย ลำปาง
ชื่ออักษรโรมัน Lampang
ผู้ว่าราชการ นายดิเรก ก้อนกลีบ
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2550)
ISO 3166-2 TH-52
ต้นไม้ประจำจังหวัด กระเจา
ดอกไม้ประจำจังหวัด ธรรมรักษา
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 12,533.961 ตร.กม.
(อันดับที่ 10)
ประชากร 770,613 คน (พ.ศ. 2550)
(อันดับที่ 31)
ความหนาแน่น 61.48 คน/ตร.กม.
(อันดับที่ 67)
ศูนย์ราชการ
ที่ตั้ง ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

จังหวัดลำปาง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบน ภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้และภูเขาสูง มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน มีชื่อเดิมว่า เขลางค์นคร เป็นที่รู้จักกันดีอีกชื่อหนึ่งว่า เมืองรถม้า

นครลำปางเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งในล้านนา เป็นจุดศูนย์รวมทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมล้านนาอันโดดเด่น สมัยกรุงศรีอยุธยา อาณาจักรล้านนารวมไปถึงนครลำปางได้ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่ามานานนับสองร้อยปี ดังนั้นสถาปัตยกรรม วัดวาอาราม โบราณสถานต่าง ๆ ในเมืองลำปางจึงได้รับอิทธิพลของศิลปะพม่าเห็นได้อย่างชัดเจน อาทิ วัดศรีชุม วัดพระแก้วดอนเต้าฯ ช่วงสมัยพม่าปกครองอาณาจักรล้านนารวมไปถึงเมืองลำปางไม่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง มิหนำซ้ำยังกระทำการย่ำยีข่มเหงชาวบ้านจนทำให้ชาวเมืองเกลียดชังไปทั่ว จนกระทั่งได้เกิดวีรบุรุษผู้กล้าแห่งบ้านปกยางคก (ปัจจุบันอยู่อำเภอห้างฉัตร) นามว่า เจ้าพ่อทิพย์ช้าง ท่านได้รวบรวมชาวเมืองขับไล่พม่าพ้นเมืองลำปางได้สำเร็จ พร้อมกันนี้ชาวเมืองจึงพากันสถาปนาท่านขึ้นเป็นเจ้าเมืองลำปาง มีพระนามว่า พญาสุวฤๅไชยสงคราม เวลานั้นเมืองลำปางเป็นเมืองเดียวในล้านนาที่ปราศจากอำนาจปกครองจากพม่า

กาลเวลาต่อมาลูกหลานของท่านได้กอบกู้เอกราชขับไล่พม่าจากแผ่นดินล้านนา และได้เป็นเจ้าหลวงเชียงใหม่ ลำพูน น่าน และต้นตระกูลของท่านมีนามปรากฏในพงศาวดารว่าราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการปฏิรูประบอบการปกครองเป็นระบอบมณฑล เมืองลำปางขึ้นอยู่กับมณฑลพายัพ (เมืองเชียงใหม่) และมณฑลมหาราษฎร์ (เมืองแพร่) ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 6 ได้เปลี่ยนแปลงเป็นจังหวัด เมืองลำปางจึงมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

พื้นที่
จังหวัดลำปาง มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดอื่นๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดพะเยา แพร่ และสุโขทัย
ทิศใต้ ติดกับ จังหวัดสุโขทัยและตาก
ทิศตะวันตก ติดกับ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และตาก

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกธรรมรักษา (Heliconia sp.)
ต้นไม้ประจำจังหวัด: กระเจา (Holoptelea integrifolia)
คำขวัญประจำจังหวัด: ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก

หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 13 อำเภอ 100 ตำบล 855 หมู่บ้าน

อำเภอเมืองลำปาง
อำเภอแม่เมาะ
อำเภอเกาะคา
อำเภอเสริมงาม
อำเภองาว
อำเภอแจ้ห่ม
อำเภอวังเหนือ
อำเภอเถิน
อำเภอแม่พริก
อำเภอแม่ทะ
อำเภอสบปราบ
อำเภอห้างฉัตร
อำเภอเมืองปานเทศบาล
เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง
เทศบาลตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง
เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา
เทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร
เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว
เทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม
เทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอวังเหนือ
เทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน
เทศบาลตำบลแม่ปุ อำเภอเถิน
เทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก
เทศบาลตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน
เทศบาลตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ
เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ

การคมนาคม
ทางบก จังหวัดลำปางอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 600 กิโลเมตร การเดินทางทางบกสะดวกสบายมากจากกรุงเทพฯ จากเส้นทางสายเอเชีย ผ่าน พระนครศรีอยุธยา-นครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-เข้าสู่ลำปาง ถนนเป็นถนนสี่เส้นทางการจราจรตลอด ใช้เวลาเดินทางรถส่วนตัวประมาณ 7-8 ชั่วโมง รถบัสประจำทางจากกรุงเทพฯ-ลำปาง ขึ้นได้ที่สถานีหมอชิตใหม่ มีรถให้เลือกหลายบริษัทหลายระดับเช่นกัน ทั้ง บขส.สมบัติทัวส์ สยามเฟิสทัวร์ เมืองเหนือทัวร์ ฯลฯ
ทางรถไฟ นั่งรถไฟที่สถานีรถไฟหัวลำโพง มีรถไฟหลายชั้นหลายระดับให้เลือกตั้งแต่สปิ้นเตอร์-รถนอนปรับอากาศ-รถพัดลมธรรมดา ลงที่สถานีนครลำปาง
ทางอากาศ นั่งเครื่องบินใช้เวลา 1 ชั่วโมงเศษจากกรุงเทพฯ ลงที่สนามบินลำปางได้เลย หรือลงที่สนามบินเชียงใหม่ต่อรถอีก 1 ชั่วโมงก็จะถึงจังหวัดลำปาง

[แก้] การศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยบริการลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง
มหาวิทยาลัยโยนก
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
โรงเรียนเขลางค์นคร
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
โรงเรียนเถินวิทยา
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
โรงเรียนแม่สันวิทยา
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

พระอารามหลวง
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
วัดบุญวาทย์วิหาร
วัดจองคำ อำเภองาว
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
วัดพระธาตุลำปางหลวง

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
วัดพระแก้วดอนเต้า
วัดพระธาตุลำปางหลวง
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร
บ่อน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาน ชายแดนติดต่อลำพูน-ลำปาง
ถ้ำผาไท อำเภองาว
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง อำเภอเมือง
น้ำตกวังแก้ว อำเภอวังเหนือ
เขื่อนกิ่วลม ที่กั้นแม่น้ำวัง
ศาลเจ้าพ่อประตูผา อำเภองาว
ตลาดทุ่งเกวียน
สวนสาธารณะหนองกระทิง

อุทยานแห่งชาติทางบก
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อำเภองาว
อุทยานแห่งชาติดอยจง
อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
อุทยานแห่งชาติแม่วะ
พื้นที่สงวนชีวมณฑลสวนสัก ห้วยทาก

ห้างสรรพสินค้า
เสรีสรรพสินค้า
บิ๊กซี
โลตัส

ประเพณีของจังหวัดลำปาง
ประเพณีแห่สลุงหลวง
ประเพณีสงกรานต์
ประเพณีขันโตกช้าง
งานเซรามิคแฟร์
งานหลวงเวียงละคอน

ชาวลำปางที่มีชื่อเสียง
ฯพณฯ บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ตุ้ยตุ่ย พุทธชาด พงษ์สุชาติ ดารานักแสดง พิธีกร
กระแต นักร้อง
เรือตรีหญิงเกษราภรณ์ สุตา นักกีฬายกน้ำหนักหญิง เหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์
น.ส.นันทนา คำวงษ์ นักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติ
นายเทวฤทธิ์ มัจฉาชีพ นักกีฬายิงปืนทีมชาติ