ประมวลภาพกิจกรรม MINI SUMMER CAMP

วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2551

ปลาการ์ตูน

ปลาการ์ตูน
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์[ซ่อน]
อาณาจักร Animalia
ไฟลัม Chordata
ชั้น Actinopterygii

อันดับ Perciformes
วงศ์ Pomacentridae
วงศ์ย่อย Amphiprioninae

ปลาการ์ตูน เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในทะเล มีหลายพันธุ์ ชอบอยู่กับดอกไม้ทะเล ที่มีเข็มพิษสำหรับป้องกันอันตรายแต่ไม่เป็นอันตรายกับปลาการ์ตูนทำให้สามารถอยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยกัน ที่ปลาการ์ตูนไม่ตายเพราะพิษของดอกไม้ทะเลนั้นเพราะมีเมือกเคลือบทั้งตัวถ้าเอาเมือกออกปลาการ์ตูนก็จะถูกพิษของดอกไม้ทะเลตาย ปลาการ์ตูนที่พบในทะเลทั้งสองฝั่งของไทยมี 7 ชนิด ได้แก่ ปลาการ์ตูนส้มขาว อินเดียแดง การ์ตูนแดง มะเขือเทศ อานม้า ลายปล้อง อินเดียน ปลาการ์ตูนสามารถเปลี่ยนแปลงเพศของตัวเองได้ มีนิสัยอยู่รวมกันเป็นครอบครัว พ่อแม่ปลาจะช่วยกันเลี้ยงดูลูก ปลาการ์ตูนแต่ละชนิดจะชอบอาศัยอยู่ตามดอกไม้ทะเลไม่เหมือนกัน ปัจจุบันได้มีการเพาะพันธุ์ได้ตามศูนย์วิจัยต่าง ฟาร์ม เพื่อจำหน่าย แต่ลูกปลาที่ได้จากการเพาะพันธุ์ไม่สามารถนำไปปล่อยแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติของปลาได้ เพราะว่าปลาไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติได้ไม่สามารถป้องกันตัวเองจากปลาใหญ่ชนิดต่างๆ จึงต้องไปเป็นเหยื่อกับปลาที่อยู่ตามธรรมชาติ

ปลาการ์ตูน เป็นปลาอยู่ในตระกูล Pomacentridae พบประมาณ 27 ชนิดทั่วโลก ในทะเลไทยพบ 11 ชนิด พบทั้งอ่าวไทยและอันดามัน(ปัจจุบันปลาการ์ตูนเป็นที่ต้องการของนักเลี้ยงปลาสวยงามมากทำให้ถูกจับไปจนหาดูได้ยากในอ่าวไทย) อาศัยอยู่กับดอกไม้ทะเล มีสีสันสวยงาม ตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ อยู่กันเป็นครอบครัว สามารถเปลี่ยนเพศได้ กินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร เป็นปลาที่หวงถิ่นมากจะมีเขตที่อยู่ของตนเอง ปลาการ์ตูนออกลูกเป็นไข่