ประมวลภาพกิจกรรม MINI SUMMER CAMP

วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2551

เดลินิวส์


เดลินิวส์
ประเภท หนังสือพิมพ์รายวัน
รูปแบบ ประชานิยม (Popular)
เจ้าของ บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด
บรรณาธิการ ประชา เหตระกูล
ก่อตั้ง พ.ศ. 2522
สำนักงานใหญ่ 1/4 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์: www.dailynews.co.th

เดลินิวส์ เป็นหนังสือพิมพ์รายวัน เสนอข่าวทั่วไป ก่อตั้งขึ้นโดย นายแสง เหตระกูล ออกฉบับปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2507 ใช้ชื่อหัวหนังสือพิมพ์ขณะนั้นว่า แนวหน้าแห่งยุคเดลินิวส์ ในราคา 1 บาท มี 16 หน้า โดยมีนายประพันธ์ เหตระกูล เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

ในปี พ.ศ. 2508 ได้พัฒนาในด้านการพิมพ์เป็นระบบเว็บเพรส (Web Press) คือ การป้อนกระดาษม้วนเข้าแท่นพิมพ์ สามารถผลิตหนังสือพิมพ์ได้ 20,000 ฉบับ ในเวลา 1 ชั่วโมง ในขณะที่อัตราค่าโฆษณาสี่สี เวลานั้นหน้าละ 5,000 บาทต่อวัน และอัตราโฆษณาหน้าขาว-ดำ 20 บาทต่อ 1 คอลัมน์นิ้วต่อวัน

ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2516-พ.ศ. 2517 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการขึ้นราคาน้ำมันในตลาดโลก ส่งผลกระทบถึงการดำเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์รายวันเกือบทุกฉบับในเวลานั้น พร้อมกันขึ้นราคา จาก 1 บาท เป็น 1.50 บาท จึงมีการปรับปรุงคุณภาพ เนื้อหา

โดยในช่วงดังกล่าว ทีมข่าวการเมือง ได้ลงบทวิเคราะห์เจาะลึก หลังเหตุการณ์ 6 ตุลา อย่างใกล้ชิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสมัคร สุนทรเวช) และปลัดกระทรวงมหาดไทย ในยุคคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ได้ใช้อำนาจของเจ้าพนักงานการพิมพ์ ตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 และอำนาจตามประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42 สั่งลงโทษหนังสือพิมพ์แนวหน้าแห่งยุคเดลินิวส์ ในข้อหาเสนอข่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยให้ปิดกิจการอย่างไม่มีกำหนด

แต่หลังจากนั้น 15 วัน จึงให้เปิดดำเนินการได้ และถือโอกาสนี้ปรับปรุงโฉมใหม่ ทั้งหัวหนังสือพิมพ์ จากพื้นสีบานเย็นตัวเจาะข่าวมาเป็นสีบานเย็นสดใส โดยเฉพาะฉบับวันอาทิตย์ ได้เพิ่มคอลัมน์ “บิวตี้ฟูลซันเดย์” และในวันจันทร์ ได้เพิ่มจำนวนหน้าขึ้น เรียกว่า ฉบับ “เก๋วันจันทร์”

ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 นายประชา เหตระกูล ได้เข้ามารับผิดชอบ เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน และได้ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนแปลงชื่อ จากแนวหน้าแห่งเดลินิวส์ มาอยู่ภายใต้ชื่อ เดลินิวส์ และได้รับอนุญาตจากทางราชการ ให้ใช้ชื่อ หนังสือพิมพ์รายวันเดลินิวส์ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา

และในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 ได้ย้ายสำนักงานจากเลขที่ 423 ถนนสี่พระยา มาตั้งที่ สำนักงานเลขที่ 4/3 ถนนวิภาวดีรังสิต จนถึงปัจจุบัน

ในช่วงนี้ได้มีการพัฒนาโฉมหน้าใหม่ ทั้งรูปเล่มและเนื้อหา มีการเพิ่มหน้าจาก 16 หน้า เป็น 20 หน้า ในราคาเดิม ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ขยับราคาเป็น 2 บาท และขึ้นเป็น 3 บาท ในปี พ.ศ. 2523

ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้เพิ่มแท่นพิมพ์ระบบโฟร์ไฮ อีก 2 แท่น พิมพ์ได้ 92 หน้า ด้วยความเร็ว 50,000 ฉบับต่อชั่วโมง และมีการส่งข่าวผ่านทางวิทยุติดตามตัว เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วพร้อมกันทั่วประเทศ และเริ่มส่งข่าวผ่านทาง Biznews เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2540

และในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2541 เดลินิวส์ได้ขยายตัวสู่โลกอินเทอร์เน็ต เมื่อได้มีการจัดทำเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ขึ้น

ในปัจจุบัน เดลินิวส์ มีราคาจำหน่ายฉบับละ 8 บาท มีจำนวนหน้าทั้งสิ้น 40 หน้า และมียอดจำหน่ายเป็นอันดับสองของประเทศ รองจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ