ประมวลภาพกิจกรรม MINI SUMMER CAMP

วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2551

Number Surprise จากComputer Today

-22% ของวินโดวส์ในโลกนี้ "เถื่อน"
-ใช้ Core 2 Duo ประหยัดไฟกว่า 30%
-ตัวอักษรAในคอมพิวเตอร์ถูกเก็บไว้ด้วยตัวเลข 00101010
-อีเมล์ที่ส่งกันเเต่ละวัน 94% เป็นอีเมล์ขยะ
-ต้องใช้เวลา 9305ปี ถึงจะดูคลิปใน YouTubeหมด
-การวิ่งฝ่าฝนตัวจะเปียกมากกว่าการยืนเฉยๆถึง 50%