ประมวลภาพกิจกรรม MINI SUMMER CAMP

วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2551

อินทรี


อินทรี
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์[แสดง]
อาณาจักร Animalia
ไฟลัม Chordata
ชั้น Aves

อันดับ Falconiformes
วงศ์ Accipitridae

นกอินทรี เป็นสัตว์เลือดอุ่นประเภท สัตว์ปีก ที่มีขนาดใหญ่ มีโครงสร้างทางกายภาพที่แข็งแรง ประกอบด้วย โครงกระดูก กล้ามเนื้อ ส่วนต่าง ๆ ขน และกรงเล็บ เป็นหลัก เป็น นก ที่มีขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในประเภทนกที่ล่าเหยื่อเป็นอาหาร มีขนาด ปีก และ หาง ที่กว้าง ลักษณะปลายปีกแหลมหรือปีกแตก จะงอยปากงองุ้มเป็นตะขอ อินทรีเป็นนกที่มีลักษณะสวยงาม แข็งแรง สายตาคม บินเร็ว โจมตีแม่นยำทำให้มองเห็นเหยื่อได้แต่ไกล มีเพดานบินตั้งแต่พื้นราบจนถึงความสูง 2,100 เมตร ซึ่งส่วนใหญ่จะมีสีเข้มและสร้าง รัง บน หน้าผา ที่สูงชัน

อินทรีเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และแข็งแรงทำให้ได้ชื่อว่าเป็น ราชา แห่งการล่าเหยื่อ ซึ่งได้แก่ ปลา งู สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ขนาดเล็กเช่น หนู เป็นนกนักล่าซึ่งล่านก และไข่นกที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร เป็นต้น ปัจจุบันอินทรีเริ่มสูญพันธุ์ไปจาก โลก เพราะ มนุษย์ เริ่มที่จะล่านกชนิดนี้มากยิ่งขึ้น ทำให้อินทรีทอง อินทรีทะเลสเตลเลอร์ อินทรีหัวล้าน จัดอยู่ในประเภทของสัตว์สงวน อินทรีอาศัยกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่เขตต่าง ๆ ทั่วทุกแห่งใน โลก ยกเว้นพื้นที่ในเขต ทวีปแอนตาร์กติก ที่มีอากาศหนาวเย็น

นกอินทรีมีหลายชนิด ดังนี้

1.อินทรีทะเลสเตลเลอร์
2.อินทรีหัวล้าน หรือ อินทรีหัวขาว (Bald Eagle)
3.อินทรีฮาพี
4.อินทรีปีกลาย
5.อินทรีสีทอง