ประมวลภาพกิจกรรม MINI SUMMER CAMP

วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2551

ผึ้ง

ผึ้ง
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์[แสดง]
อาณาจักร Animalia
ไฟลัม Arthropoda
ชั้น Insecta

อันดับ Hymenoptera
อันดับย่อย Apocrita
วงศ์ ไม่จัดอันดับ Anthophila ( = Apiformes)
วงศ์ใหญ่ Apoidea

ผึ้ง (Bee) จัดอยู่ในประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ไฟลัมอาร์โธรพอด จัดเป็นแมลงชนิดหนึ่ง อาศัยรวมกันอยู่เป็นฝูง โดยส่วนใหญ่จะออกหาอาหารเป็นน้ำหวานจากเกษรของดอกไม้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชในการผสมพันธุ์เกษรของดอกไม้ และทำงานกันเป็นระบบ มีราชินีผึ้งเป็นหัวหน้าใหญ่