ประมวลภาพกิจกรรม MINI SUMMER CAMP

วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2551

วินโดวส์ไลฟ์ ฮอตเมล

Windows Live Hotmail
วินโดวส์ไลฟ์ ฮอตเมล หน้าวันนี้ ภาษาไทย
ผู้พัฒนา: ไมโครซอฟท์
รุ่นล่าสุด: 1.0 / 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
รุ่นทดสอบ: "M10" / 28 มีนาคม พ.ศ. 2550
ภาษาที่ใช้ได้: หลากหลายภาษา
ประเภท: อีเมล เว็บเมล
เว็บไซต์: http://mail.live.com

วินโดวส์ไลฟ์ ฮอตเมล (Windows Live Hotmail) หรือก่อนหน้านี้เรียกว่า วินโดวส์ไลฟ์ เมล เป็นบริการฟรีเว็บเมลจากไมโครซอฟท์ โดยปัจจุบันอยู่ในระยะพัฒนา ซึ่งได้ออกแบบเพื่อแทนที่ฮอตเมลในปัจจุบัน โดยความมีความสามารถเด่นคือการใช้เทคนิคเอแจ็กซ์ พื้นที่ความจุ 5 จิกะไบต์ สนับสนุนยูนิโคด และมีระบบความปลอดภัยหลายอย่างด้วยกัน

ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ผู้สมัครบัญชีฮอตเมลจะถูกสร้างเป็นบัญชีวินโดวส์ไลฟ์ ฮอตเมลโดยอัตโนมัติ และผู้ใช้ปัจจุบันสามารถอัปเดตด้วยการคลิกที่ปุ่ม Join Windows Live Hotmail สีเขียว ปัจจุบันนี้วินโดวส์ไลฟ์ ฮอตเมลรองรับ 36 ภาษา ซึ่งรวมถึงภาษาไทย