ประมวลภาพกิจกรรม MINI SUMMER CAMP

วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2551

ปลาฉลาม


ปลาฉลาม
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อันดับใหญ่ Selachimorpha

ฉลาม (ภาษาอังกฤษ Shark ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Selachimorpha) เป็นปลาในชั้นปลากระดูกอ่อนจำพวกหนึ่ง มีฟันแหลมคม

ปลาฉลามบางชนิดจะมีเหาฉลามอาศัยอยู่ ปลาฉลามวอบบีกอง(Wobbegong shark)เป็นปลาฉลามที่พรางตัวให้กลืนกับท้องทะเล ปลาฉลามวาฬเป็นปลาฉลามที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ปลาฉลามอาจว่ายน้ำได้เร็วถึง 35 กม./ชม.ปลาฉลามส่วนใหญ่ออกลูกเป็นตัว มีบางชนิดที่ออกลูกเป็นไข่

ฉลามมีหลายชนิดเช่น

ปลาฉลามวาฬ (Whale shark)
ปลาฉลามวอบบีกอง (Wobbegong shark)
ปลาฉลามหางยาว (Thresher shark)
ปลาฉลามหิน (Nurse shark)
ปลาฉลามหัวค้อน (Hammerhead shark)
ปลาฉลามกินคน (Mako shark)
ปลาฉลามหัวบาตร (Bull shark)
ปลาฉลามครีบดำ (Blacktip reef shark)
ปลาฉลามเลมอน (Lemon shark)
ปลาฉลามขาวยักษ์ (white giant shark)
ปลาฉลามเสือ